| strona główna | archiwum wydarzeń | | linki | napisz do nas | księga gości


Menu

35-lecie Śremskiego koła ZŻWP.

W dniu 07.05.2016 r. koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. płk Lesława Klisowskiego obchodziło Jubileusz swojego 35-lecia. Uroczystość rozpoczęła się przy Pomniku Żołnierza Polskiego w Parku Miejskim. Po odegraniu chymnu narodowego prezes koła Benedykt Strzelec powitał liczne grono przybyłych gości z burmistrzami Śremu i Książa Wlkp. Adamem Lewandowskim i Teofilem Marciniakiem, wicestarostą śremskim Januszem Przywarą, prezesem zarządu wojewódzkiego ZŻWP Zygmuntem Maciejnym, delegacjami kół i stowarzyszeń byłych żołnierzy, organizacji społecznuch i członków śremskiego koła ZŻWP im. płk Lesława Klisowskiego. Z naszego oddziału został zaproszony prezes kol. Ryszard Wróbel.

Po przedstawieniu dokonań koła w minionym 35-leciu delegacje samorządowe, związku kombatantów, organizacji społecznych i kół zrzeszających byłych wojskowych złożyły u stup pomnika wiązanki kwiatów. Na koniec zespół wokalny z Zespołu Szkół Technicznych w Śremie przedstawił krótki program artystyczny.

Druga część uroczystości odbyła się w Cichowie, gdzie przybyłych powitał podkomorzy Skansenu Filmowe Soplicowo Marek Pinkowski. Zgromadzeni w soplicowskim dworku wysłuchali wystąpień zaproszonych gości, wręczono też dyplomy uznania, medale, odznaki i wyróżnienia.

Jako pierwszy głos zabrał płk w st. spocz. dr Zygmunt Maciejny, prezesem Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Po złożeniu życzeń i gratulacji członkom koła odniósł się do aktualnej sytuacji, w jakiej znalazł się związek. - Kto nie szanuje, nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przeszłości - te słowa Józefa Piłsudskiego przywołał on w swoim wystąpieniu, odnosząc się do decyzji ministra obrony o zerwaniu wszystkich porozumień, jakie zawarto pomiędzy organizacjami byłych żołnierzy i związków kombatanckich z jednostkami wojskowymi.

W podobnym tonie wypowiadali się także inni zaproszeni na uroczystość goście, w tym ppłk w st. spocz. Ryszard Grześkowiak ze stowarzyszenia byłych żołnierzy w Kórniku, który stwierdził: - Nie mogę nie odnieść się bardzo krytycznie do ludzi, którzy dziś marnują dorobek pokoleń żołnierskich, bo uzyskali władzę nad wojskiem. Ublizają żołnierzom, którzy diesiątki lat z całym oddaniem wiernie służyli ojczyźnie, a dziś w imię podłej ideologii usiłują utrudnić życie posiwiałym i nienawykłym do podobnych praktyk byłym żołnierzom.

- Wojsko nigdy nie zajmowało się polityką, wojsko walczyło o wolność i niepodległość ojczyzny, a teraz dokonuje się podziałów, dieli Polaków na lepszych i gorszych - mówił płk w st. spocz. Mirosław Rochmanowski, prezes Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen dywizji Stefana "Grota" Roweckiego i Garnizonu Leszno.

Życzenia i gratulacje przekazał także w imieniu śremskiego oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności - Prezes płk w st. spocz. Ryszard Wróbel.

Z okazji świętowanego Jubileuszu wielu gości zostało uhonorowanych "Medalem 35-lecia ZZWP". Między innymi taki medal otrzymał Prezes naszego oddziału płk w st. spocz. Ryszard Wróbel. Spotkanie zakończyło się uroczystym obiadem.

Foto i tekst: Andrzej Korneluk

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Nasz związek
Ogłoszenia
Władze oddziału
Plan zamierzeń oddziału
Powstanie oddziału
Statut ŚZPŻŁ
Ich już z nami nie ma
Kontakt
Współpraca
Wstąp do nas
Deklaracja wstąpienia
Patronacka JW
ZŻWP koło w Śremie
TMZŚ
ZKRP i BWP w Śremie
SBŻ oraz 31kdr OP
« Powrót do listy

Do góry

Projekt graficzny i wykonanie: Andrzej Korneluk

Strona Główna